Όροι Χρήσης

   H ιστοσελίδα www.e-kaloidis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα και αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας ΚΑΛΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Φ.Μ: 127637561

ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 145254309000

ΓΕΝΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ.

Eδρεύει στην χώρα Ελλάδα, διεύθυνση:

ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 0 – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ , ΤΚ. 19300
Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 55 98 851 +30.697.0958.444

Email: support@e-kaloidis.gr

Ωράριο ηλεκτρονικού καταστήματος 24ωρό – 7ήμερο
Ώρες τηλεφωνικής λειτουργίας 09:00 ΜΕ 19:00 ΔΕΥ-ΠΑΡ.

Ο ιστότοπος e-kaloidis.gr  χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Εφόσον χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies από εμάς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Αυτή η σελίδα  χρησιμοποιεί έγκυρο πιστοποιητικό κρυπτογράφησης που έχει εκδοθεί από τον

CA COMODO RSA Domain Validation Secure Server.

Η σύνδεση σε αυτόν τον ισότοπο χρησιμοποιεί  ισχυρή κρυπτογράφηση 256-bit χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο κρυπτογράφησης TLS 1.2, ECDHE_RSA με P-256 και AES_128_GCM.

  Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οι αποστολές  παραγγελιών γίνονται σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή άλλα προβλήματα που ενδεχόμενα προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα, την συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί γραπτώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Το αυτό ισχύει και για κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την Εταιρεία εντός 7 ημερών από την ημέρα παραλαβής. Επιπλέον για προϊόντα που έχουν εισαχθεί ή παραγγελθεί από το εσωτερικό κατόπιν ειδικής γραπτής συμφωνίας με αποδοχή προσφοράς από τον Πελάτη επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :

*Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την οριστική εξόφληση τους.
*Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον νόμο.
*Για τυχόν ανακριβή στοιχεία, όπως ενδεικτικά επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την πώληση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αττικής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επειδή τα μηχανήματα που πωλούνται είναι προϊόντα παραγωγής τρίτων (κατασκευαστών εγχώριων ή εξωτερικού), η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύμη σε σχέση με διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα προκείπτουν στις προδιαφραφές ή στην όψη των μηχανημάτων σε σχέση με τα εικονιζόμενα στον ηλεκτρονικό κατάλογο της επιχείρησης μας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, καθώς επίσης και αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Λόγω των ανωτέρω, τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ δειγμάτων – φωτογραφιών – καταλόγων – CD κ.τ.λ της εταιρείας και των αντίστοιχων εμπορευμάτων που θα παραλάβει ο Πελάτης όσον αφορά διαφοροποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με την Εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης και εξολοκλήρου ή εν μέρει εμποδίζει την Εταιρεία από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή έχει σαν εύλογο αποτέλεσμα ότι η Εταιρία δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πόλεμος ή παρόμοιες καταστάσεις, αναταραχές, σαμποτάζ, μποϊκοτάζ, απεργίες, αποκλεισμοί, ζημία ή βλάβη των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή των προμηθευτών της, δυσκολίες μεταφοράς, βλάβη στις τηλεπικοινωνίες, κυβερνητικά μέτρα, φυσικές καταστροφές, σεισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Οι ημερομηνίες παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή την συσκευασία τους που τυχόν προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, την θέρμανση, την βροχή ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα είδη των οίκων που εμπορεύεται και αντιπροσωπέυει η εταιρεία μας, φέρουν την εγγύηση των εργαστασίων κατασκευής. Η εγγύηση παρέχεται εφόσον γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργάτη μας και παρέχει την αλλαγή των ελαττωματικών μερών και όχι την αντικατασταση του μηχανήματος με νέο, καθώς και δεν αναγνωρίζονται άλλες απαιτήσεις άμεσες ή έμμεσες. Επιπλέον για τα εμπορεύματα εκείνα που η Εταιρεία είναι μεταπράτης η διαδικασία της εγγύησης καλύπτεται από τις εισαγωγικές εταιρείες που εμείς αντιπροσωπεύουμε. Εμείς σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας προωθόντας τα ελαττωματικά εμπορεύματα στους εκάστοτε εισαγωγείς.